Voordelen van autisme

 

Hier ga ik het hebben over de voordelen van het autistische denken. Daarbij zal je merken dat een aantal nadelen ook een voordeel kunnen zijn. Het hangt ervan af in welke situatie je je bevindt en vanuit welke hoek je het bekijkt.

 

 • Personen met autisme kijken verder dan de doorsnee mens. Personen met autisme denken niet-lineair. Iedere situatie wordt langs alle kanten gedraaid en gekeerd. Daardoor zien ze alle mogelijke wendingen, zowel de positieve als de negatieve, zowel op korte als op lange termijn. 

  Toen ik werkte als maatschappelijk assistente, kreeg ik geregeld de kritiek dat mijn verslagen te lang waren. Men vond dat het daardoor moeilijk werd om snel informatie terug te vinden. Daar hadden ze geen ongelijk in, maar achteraf bleek dat mijn lange verslagen ook een groot voordeel hadden. Daar waar anderen enkel rekening hielden met de huidige situatie, hield ik ook rekening met mogelijke toekomstige scenario's. Wanneer zich achteraf zo'n scenario voordeed, was men maar al te blij dat men kon terugvallen op mijn rapporten. 

   

 • Personen met autisme zijn goed in het vinden van originele ideeën.   Deze zijn het gevolg van hun analytische denkwijze en hun beeldend denken. Van zodra ze iets hebben om zich op te baseren, neemt de fantasie het over.

   

 • Personen met autisme zijn goed in het vinden van oplossingen voor ingewikkelde problemen. Zij zijn het immers gewoon om iedere situatie tot in detail te analyseren. 

   

 • Personen met autisme zien details die anderen niet zien. Ik herinner me dat, toen ik werkte als maatschappelijk assistente, een meisje de opdracht kreeg haar gevoelens te uiten via een tekening. Mijn collega's keken vooral naar het gezicht van het getekende mannetje. (glimlach, tranen,...) Het gezicht werd echter bij alle emoties op dezelfde manier getekend. Enkel ik merkte dat het kind zijn emoties had uitgedrukt via de handen. Bij boosheid ontbrak bv de rechterhand. Bij verdriet ontbraken beide handen.

   

 • Personen met autisme komen zelden te laat. Al zijn daar wel uitzonderingen op. Zelf zal ik steeds te vroeg komen en een boek lezen in de wagen tot het tijd is. Er moet al heel veel file zijn, eer ik te laat kom. 

   

 • Personen met autisme merken sneller fouten op. Nu moet ik toegeven dat dit bij mij niet het geval is. Ik ben té rigide in mijn denken. Wanneer ik ervan uitga dat alles juist is, zie ik dat letterlijk ook zo.

   

 • Personen met autisme houden van orde.  Chaos veroorzaakt extra prikkels. Orde is dan ook heel belangrijk. Sommige autisten, waaronder ik, hebben door hun gebrek aan energie en verbeelding wel problemen om het ordelijk te houden. Wie er wel in slaagt alles ordelijk te houden, doet dat vrij extreem. Op het werk kan dat een echte troef zijn.

   

 • Personen met autisme kunnen in een toestand van hyperconcentratie gaan. Dit gebeurt enkel wanneer ze echt geboeid worden door iets. Dan zien ze niet meer wat er rondom hen gebeurt en concentreren ze zich enkel op datgene waarmee ze bezig zijn. Op die momenten zijn ze erg creatief.

   

 • Sommige personen met autisme zijn savanten. Savanten zijn personen die zeer bijzondere geestelijke vermogens hebben op een bepaald terrein, zoals bijvoorbeeld het zeer snel maken van een rekensom. Dat type personen zijn echter in de minderheid.

   

 • Personen met autisme hebben bijzondere interesses. Met die interesses kan iets nuttigs gedaan worden. Personen met autisme zijn selfmade masters. Ze hebben extreem veel kennis over die onderwerpen en hebben die kennis op eigen houtje vergaard. Ze weten er echt alles over! Soms blijft het bij kennis vergaren en helpen ze vooral door nodige informatie te verschaffen. Soms maken ze van die kennis gebruik om daar iets mee te doen in de praktijk. Ze kunnen er bv hun beroep van maken.

  Toen ik geïnteresseerd was in schoonheidsverzorging, wou ik er ook alles over weten. Ik had een hele boekenkast vol met boeken over schoonheidsverzorging. Ik las ook allerlei medische boeken, omdat ik inzag dat uiterlijk en innerlijk niet gescheiden konden worden. Uiteindelijk maakte ik er mijn beroep van. In mijn geval ben ik ermee moeten ophouden doordat er teveel onvoorspelbaarheid was in dat beroep. Anderen slagen er echter perfect in om van hun interesse hun beroep te maken.

   

 • Autisten hebben een uitzonderlijk goed visueel, fotografisch, geheugen. Deze vorm van geheugen kan ook erg interessant zijn. Wanneer ik in een stad ben en de anderen geen kaart bij hebben, ben ik diegene die de weg vind doordat ik zaken herken van de vorige keer dat ik in die stad was.

   

 • Het feit dat sommige zintuiglijke waarnemingen zo intens zijn, kan in bepaalde situaties voordelig zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan sommeliers waar een sterk ontwikkeld reukorgaan vereist is. 

   

 • Personen met autisme blijven vaak kalm in panieksituaties. Dat komt doordat de verwerking later begint. Hoe ernstiger de situatie, hoe later de verwerking volgt. Ik ervaar dat ook zo. Toen mijn huis volledig afbrandde, begon mijn verwerking veel later. Daardoor heb ik eerst allerlei belangrijke beslissingen kunnen nemen voor de heropbouw van mijn huis.

   

 • Personen met autisme hebben een aparte vorm van humor Sommigen zeggen dat autisten geen humor hebben. Autisten hebben wel degelijk humor, maar wel een aparte vorm van humor. Onze humor bestaat vooral uit het spelen met woorden. Ervaring heeft ons geleerd dat zaken letterlijk nemen soms heel grappig kan zijn. Mettertijd hebben we daarmee leren spelen. Ook series als Friends bestaan uit een typisch autistische humor. 

  Met comedyshows heb ik het moeilijker. Dat komt niet doordat ik de grappen niet begrijp, maar doordat ik ze trager verwerk. Mijn frank valt steeds net iets later dan bij de rest. Dan heb ik de ene grap nog niet verwerkt wanneer men de volgende grap al aan het vertellen is.

   

 • Personen met autisme zijn eerlijker dan de doorsnee mens. Enerzijds vallen ze door de mand wanneer ze liegen. Anderzijds liegen ze niet graag.

   

 • Personen met autisme zijn authentiek. Ze spelen geen spelletjes. Ze tonen zich hoe ze werkelijk zijn. Ben ik boos, dan laat ik het zien. Ben ik blij, dan laat ik het ook zien. Ze houden zich niet bezig met het strelen van het ego van de ander. 

   

 • Personen met autisme kunnen niet tegen onrechtvaardigheid, zowel bij onrecht naar zichzelf, als naar een ander toe. Ook ik kom dan in opstand.

   

 • Personen met autisme zijn rechtuit. Daar waar dat in bepaald situaties een nadeel is, kan het in andere situaties net een voordeel zijn. Men weet wat men aan ons heeft.

   

 • Personen met autisme geloven nog in de goedheid van anderen. In onze maatschappij kan dat als een nadeel gezien worden, maar in mijn ogen ligt het probleem daar eerder bij diegenen met slechte intenties.

 

 • Personen  met autisme zijn minder geneigd te oordelen over anderen. Doordat ik zelf al zo vaak beoordeeld werd, denk ik 2 keer na alvorens ik iemand anders beoordeel. Dat wil niet zeggen dat het me altijd lukt.

   

 • Personen met autisme zijn behulpzaam Doordat ik zelf reeds veel geholpen werd in mijn leven, doe ik mijn best om op mijn beurt anderen te helpen. Wel moet men mij erop wijzen dat de andere hulp nodig heeft. Door mijn gebrek aan verbeelding zie ik het immers vaak te laat of zelfs helemaal niet.

   

 • Personen met autisme houden hun woord. Men kan altijd op me rekenen. Ik maak geen loze beloftes. Wel gebeurt het af en toe dat ik even aan mijn belofte dien herinnerd te worden, doordat ik mijn belofte intussen reeds vergeten was.

   

 • Personen met autisme nemen de emoties van anderen over. Niemand weet beter dan ik hoe een ander zich voelt. Daardoor kan ik andermans reacties ook beter begrijpen. Ik voel bijvoorbeeld wanneer de ander reageert uit onderliggende boosheid.

   

 • Personen met autisme praten liever over ernstige onderwerpen Communiceren is voor mij zo vermoeiend, dat ik mijn energie liever niet verspil aan zaken die me niet echt boeien. Van zodra ik de persoon ook maar een beetje ken, gaat het gesprek direct over naar serieuzere onderwerpen zoals gevoelens en spiritualiteit. Wanneer ik over dat soort onderwerpen praat, moet ik geen beroep doen op mijn verbeelding. Dan praat ik vanuit mijn hart. 

   

 • Personen met autisme kunnen intens genieten van kleine zaken. 

  Daar waar anderen meer gericht zijn op zaken, zoals macht, geld, ,…ben ik omwille van mijn sensorische gevoeligheid meer gericht op de kleinere dingen des levens. Ik geniet bijvoorbeeld enorm van een warm bad. Ik kijk graag naar de vissen in mijn vijver. Ik geniet ook enorm van het gespin van mijn poezen. Ik kijk ook graag naar mijn honden die met elkaar spelen. Soms lijkt het alsof ik de wereld bekijk met de blik van een pasgeborene. Iedereen zou wat meer mogen genieten van de kleine dingen des levens. Ik heb nooit begrepen dat personen zonder autisme kritiek geven op iemand die voortdurend met een bol wol zit te spelen, terwijl ze het voortdurend tokkelen op de playstation wel oke vinden. Ik heb niets tegen die spelen, maar ik heb ook geen problemen met personen die wol aangenaam vinden. Genieten....daar gaat het om.

 

De voordelen van autisme komen het best tot uiting in een autismevriendelijk milieu. We leven echter in een heel autisme-onvriendelijke maatschappij. We worden voortdurend overdonderd door prikkels en alles gaat super snel. Dat veroorzaakt, zeker voor mensen met onze gewaarwording, enorm veel stress. Daardoor kunnen veel personen met autisme hun volledige potentieel niet benutten. Spijtig!

Daarnaast leven we in een maatschappij waarin vooral gekeken wordt naar de dingen die men minder goed doet. Aan de pluspunten wordt nauwelijks aandacht besteed.