Werkgever

 

 • Durf personen met autisme een kans te geven. Je zou wel eens aangenaam verrast kunnen zijn. Focus je tijdens de sollicitatie vooral op de talenten van de persoon met autisme, en niet op zijn/haar beperkingen.

   

 • Houd rekening met het autisme. Een goede opleiding op het werk genieten is een must voor personen met autisme.  Geef de persoon ook een rustige werkplek, liefst een bureau voor hem/haar alleen. Thuiswerk is ook een optie. Hier moet men wel opletten dat de persoon niet gaat vereenzamen.  

  Indien mogelijk, laat hen dan zelf hun werkritme bepalen. Zo krijgen ze de kans om op te laden wanneer ze uitgeput zijn. Nadien halen ze het werk dat even bleef liggen zonder problemen in.

  Verwacht niet dat ze zelf initiatieven nemen.

  Laat ze hun eigen methode volgen. Dat is noodzakelijk omdat zij rekening houden met hun beperkingen. 

  Ga er nooit vanuit dat iets vanzelfsprekend is. Wat voor personen zonder autisme vanzelfsprekend is, is dat voor personen met autisme niet. 

  Opdrachten moeten duidelijk zijn. Wat wordt er exact verwacht? Wat is belangrijk? Welke zijn de te ondernemen stappen? In welke volgorde moet men te werk gaan? Welk is de verwachte timing? Doe dit liefst schriftelijk, bv via mail.

   

 • Houd er rekening mee dat iedere persoon met autisme uniek is. Alle personen met autisme hebben dezelfde denkwijze, maar dat uit zich bij iedereen anders. Wat bij de ene een minpunt is op het werk, kan bij de andere net een pluspunt zijn, en omgekeerd. Niet alle personen met autisme zijn bv goed in informatica.

   

 • Maak gebruik van de voordelen van de autistische denkwijze. Ik denk bv aan het vinden van lange termijnoplossingen, het zien van details die anderen niet zien, de bijzondere interesses van bepaalde personen met autisme,...

   

 • Zorg ervoor dat de persoon met autisme zich veilig en geliefd voelt op het werk. Een werknemer die goed in zijn vel zit, zal beter werk verrichten. Leg daarom vooral de nadruk op wat ze goed doen. Breng zwakkere kanten voorzichtig aan. Personen met autisme hebben het immers heel moeilijk met kritiek.

  Duid een vertrouwenspersoon aan bij wie ze terecht kunnen wanneer het toch eens fout loopt. 

  Neem het hen niet kwalijk wanneer ze eens niet naar een bedrijfsfeest komen. Indien ze wel graag komen, zorg er dan voor dat ze niet de hele tijd alleen staan.