Leerkrachten

 

tijdens de speeltijd:

 

 • Kinderen met autisme staan vaak alleen op de speelplaats. Ze weten niet hoe contacten te leggen. Help hen daarbij. Stel hen voor aan andere kinderen. Leg hen uit hoe ze contacten kunnen leggen...

   

 • Het is natuurlijk ook mogelijk dat ze liever alleen blijven. Gun hen dan de kans om ondertussen te herbronnen door een lokaal aan te bieden waar ze tot rust kunnen komen. Ze kunnen er bv lezen, mediteren, tekenen, handwerk maken,...

   

 • Kinderen met autisme worden vaak gepest. Houd dat extra goed in de gaten, want dat heeft een negatieve invloed op heel hun verdere leven.

   

 • Door hun gebrek aan verbeelding weten ze vaak niet hoe zich bezig te houden. Help hen om hun middagpauzes op een leuke manier door te brengen door leuke activiteiten voor te stellen. Stel eventueel samen met hen een lijst op met bezigheden waaruit ze kunnen kiezen.

 

 

in de klas

 

 • Maak de klas zo prikkelarm mogelijk. 

   

 • Laat hen zelf kiezen waar ze willen zitten. Aangezien iedereen anders omgaat met zijn/haar autisme heeft iedereen een eigen voorkeur wat zitplaats betreft.

   

 • Geef hen de mogelijkheid om op elk moment toegang te krijgen tot een “plaspauze” . 

   

 • Houd er rekening mee dat wanneer ze niet naar je kijken tijdens de les, dat niet noodzakelijk wil zeggen dat ze niet aan het volgen zijn. 

   

 • Help hen bij het plannen van hun leerstof. 

   

 • Bij het nemen van notities moet men duidelijk zeggen wat belangrijk is en wat niet. Laat eventueel iemand anders notities in hun plaats nemen.

   

 • Help hen om samenvattingen te maken. Ga er daarbij niet vanuit dat ze het na een paar keer wel alleen zullen kunnen. Iedere situatie is immers anders. Men kan het wel proberen, maar kijk dan zeker na of het goed gedaan is.

   

 • Ga tijdens toetsen na of ze de vragen wel correct hebben begrepen. Doe dit niet door hen gewoon te vragen of ze het correct hebben begrepen. Ga er dieper op in.

   

 • Ja-neen vragen dienen vermeden te worden. Als men de dingen vanuit alle ooghoeken bekijkt, bestaat er enkel “ja, maar ”. 

   

 • Geef hen de data van hun toetsen zo vroeg mogelijk, zodat ze tijdig kunnen beginnen te studeren. 

   

 • Laat hen bij groepswerk werken in groepjes van maximum 3 personen. Anders wordt het heel moeilijk om volwaardig deel te nemen aan dat groepswerk.

   

 • Geef hen zoveel mogelijk complimenten. Wanneer ze zich gewaardeerd voelen, bloeien ze open en gaan ze er voor 100% voor. 

   

 • Er mag in de klas ook wat meer nadruk gelegd worden op ontspanning. Begin en eindig de les bijvoorbeeld met een ademhalingsoefening. Iedereen zou daar baat bij hebben.

   

 • Bereid hen grondig voor op schooluitstappen. Dat geeft hen een veilig gevoel. Soms kan het ook nuttig zijn dat de ouders samen met hun kind op voorhand eens een kijkje gaan nemen.

   

 • In ouders vind je tips die ook nuttig kunnen zijn voor de omgang tussen leerkrachten en kinderen met autisme.