Partner

 
 • Observeer het gedrag van je partner en help hem/haar om meer zelfinzicht te verkrijgen.
   

 • Beoordeel het gedrag van je partner met autisme niet. Wanneer men kritiek geeft, bereikt men vaak het omgekeerde van wat men wil.

   

 • Besef dat veel frustratie veroorzaakt wordt doordat jullie zich beiden machteloos voelen tov elkaar. Jullie zitten immers anders in elkaar.

   

 • Besef dat de partner met autisme vaak zelf ook machteloos staat tov zijn/haar gedrag. Over de gevoelens die opkomen bij veranderingen bv, heeft de persoon geen enkele controle. Op die momenten heeft het weinig zin om zich boos te maken. Met het tonen van begrip komt men veel verder. Zich begrepen voelen, is immers heel belangrijk voor iemand met autisme.

   

 • Zoek samen naar oplossingen. Iets opleggen veroorzaakt alleen maar weerstand bij personen met autisme. Daar bereikt men niets mee.

   

 • Help je partner om het aantal prikkels te leren beheren en gun hem/haar ook de kans om dat te doen. Gun uw partner bv voldoende tijd om alleen door te brengen. Zoek een ruimte in huis waar uw partner zich kan afzonderen indien hij/zij daar behoefte aan heeft. Zoek een leuke ontspanning om samen te doen, zoals een wandeling. Men hoeft niet heel die wandeling te praten. Gewoon samen zijn, zonder praten, is ook een vorm van communicatie en zegt soms meer dan woorden. Toen ik gehuwd was, zat mijn man te componeren, terwijl ik een boek las. We genoten gewoon van elkaars aanwezigheid. Dat was zalig!

   

 • Doe beiden water bij de wijn. De inspanningen moeten niet enkel van de persoon met autisme komen. Je partner met autisme spant zich reeds dag in dag uit in aan de andere denkwijze. Houd daar rekening mee. Zoek daarom samen naar een middenweg.

   

 • Probeer hem/haar niet constant te veranderen. Hoe meer men een persoon met autisme probeert te veranderen, hoe meer weerstand die persoon zal bieden. Iedereen wil aanvaard worden zoals hij/zij is, ook personen met autisme. De persoon zal veel sneller zijn/haar gedrag aanpassen wanneer de beslissing van hem/haar uitgaat. En die beslissing zal hij/zij veel sneller nemen wanneer hij/zij zich gerespecteerd voelt. Indien men de persoon probeert te veranderen, zorgt dat zelfs voor extra stress die nog meer voor u storend gedrag gaat teweeg brengen.

   

 • Wijt niet alle problemen aan het autisme. Soms is het storend gedrag te wijten aan het karakter van je partner, en niet aan het autisme.

  Projecteer ook niet de fouten die men zelf maakt op het autisme van de partner. Ooit had ik een partner die wist dat ik autisme had en al zijn 'fouten' aan mijn autisme toewees. We waren collega's en iedere avond vertrok hij bv zonder me dag te zeggen, wat in die context nochtans perfect mogelijk was. Wanneer ik hem zei dat ik dat gedrag nogal onbeleefd vond, antwoordde hij dat ik dat onbeleefd vond omdat ik autisme had. 

   

 • In het hoofdstuk ouders vindt men ook tips die bruikbaar zijn voor de omgang met een partner met autisme.